TRỨNG CUỘN KIỂU NHẬT

EGG OMELET JAPANESE STYLE

だし巻き卵
43.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất