Liên hệ

Ý kiến của quý khách là nền tảng cho chúng tôi cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ. Chúng tôi luôn trân trọng ý kiến của quý khách đã góp phần vào sự phát triển bền vững của Tokyo Deli. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng để lại thông tin tại đây.

(+84 - 08) 3826 5777
(+84 - 08) 3826 5888
info@tokyodeli.com.vn
Thời gian làm việc
8:30 - 18:00
(Hàng ngày, cả Thứ Bảy & CN)
Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.