TRỨNG CHIÊN KIỂU NHẬT - 2 MIẾNG

EGG OMELET - 2PC
玉子

24.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất