TRỨNG CÁ HỒI - 2 MIẾNG

SALMON ROE - 2PC

イクラ

74.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất