TRỨNG CÁ CHUỒN - 2 MIẾNG

Flying fish roe

トビコ

46.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất