TÔM - 2 MIẾNG

SHRIMP - 2PC
海老


46.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất