TEMPURA RAU CỦ THẬP CẨM

VEGETABLE TEMPURA COMBINATION

野菜天ぷら

54.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất