SET HAMBURGER THỊT BÒ VÀ HEO & SỐT TERIYAKI

BEEF & PORK HAMBURGER W/ TERIYAKI SAUCE SET

照り焼きハンバーグセット

125.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất