SET CÁ SABA NƯỚNG TERIYAKI

GRILLED MACKEREL TERIYAKI SET

鯖照り焼きセット

116.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất