SET CÁ HỒI NƯỚNG

GRILLED SALMON SET

サーモン焼きセット

119.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất