CÁ SABA NGÂM GIẤM - 5 MIẾNG

VINEGARED MACKEREL - 5 PC

しめ鯖

59.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất