SALAD MÌ UDON & CÁ HỒI

COLD UDON & SALMON SALAD

サーモンサラダうどん

63.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất