BƠ - 2 MIẾNG

AVOCADO - 2 PC

アボカド

17.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất