LƯƠN NHẬT - 2 MIẾNG
N1

LƯƠN NHẬT - 2 MIẾNG

BROILED EEL - 2 PC

82.000 VNĐ
CÁ HỒI - 2 MIẾNG
N2

CÁ HỒI - 2 MIẾNG

SALMON - 2 PC

サーモン

44.000 VNĐ
LƯỜN CÀ HỒI NƯỚNG SỐT KABAYAKI - 2 MIẾNG
N8

LƯỜN CÀ HỒI NƯỚNG SỐT KABAYAKI - 2 MIẾNG

SALMON KABAYAKI - 2 PC

サーモン蒲焼

46.000 VNĐ
TÔM - 2 MIẾNG
N10

TÔM - 2 MIẾNG

SHRIMP - 2 PC

海老

46.000 VNĐ
TRỨNG CÁ TRÍCH - 2 MIẾNG
N11

TRỨNG CÁ TRÍCH - 2 MIẾNG

HERRING FISH ROE - 2 PC

数の子

45.000 VNĐ
CHẢ CUA - 2 MIẾNG
N12

CHẢ CUA - 2 MIẾNG

CRAB STICK - 2 PC

カニカマ

40.000 VNĐ
TRỨNG CHIÊN KIỂU NHẬT - 2 MIẾNG
N14

TRỨNG CHIÊN KIỂU NHẬT - 2 MIẾNG

EGG OMELETTE - 2PC

玉子

24.000 VNĐ
BƠ - 2 MIẾNG
N15

BƠ - 2 MIẾNG

AVOCADO - 2 PC

アボカド

17.000 VNĐ