CUỐN CÁ HỒI CHIÊN TEMPURA
M17

CUỐN CÁ HỒI CHIÊN TEMPURA

SALMON ROLL TEMPURA

サーモン寿司天ぷら

78.000 VNĐ
CUỐN CÁ CAM CHIÊN TEMPURA
M12

CUỐN CÁ CAM CHIÊN TEMPURA

 DELUXE YELLOWTAIL TEMPURA ROLL

  ハマチデラックス天ぷらロール

98.000 VNĐ