CUỐN CÁ HỒI SỐT DYNAMITE

DYNAMITE SALMON ROLL

ダイナマイトサーモン

85.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất