CƠM CÁ HỒI

SALMON & RICE IN HOT STONE BOWL

石焼きサーモンチャーハン

125.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất