CƠM CÀ RI TÔM CHIÊN XÙ

CURRY RICE W/ SHRIMP CUTLET

海老かつカレー

98.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất