CƠM CÀ RI THỊT HEO CHIÊN XÙ

CURRY RICE W/ PORK CUTLET

ポークかつカレー

95.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất