BENTO CƠM THỊT BÒ TERIYAKI & ĐẦU MỰC XÀO BƠ

US BEEF TERIYAKI W/ RICE & STIR - FRIED SQUID HEADS BENTO

照り焼きビーフ イカゲソ炒め弁当

125.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất