BENTO CƠM CÁ NƯỚNG CÁC LOẠI & ĐẦU MỰC XÀO BƠ

155.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất