TRỨNG CUỘN KIỂU NHẬT

EGG OMELETTE JAPANESE STYLE

だし巻き卵

43.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất