THỊT BÒ MỸ CUỘN MĂNG TÂY

GRILLED US BEEF WRAPPED W/ ASPARAGUS

アスパラガス ビーフ巻き

118.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất