CÁ HỒI - 2 MIẾNG
N2

CÁ HỒI - 2 MIẾNG

SALMON - 2PC
サーモン

44.000 VNĐ
LƯƠN NHẬT - 2 MIẾNG
N3

LƯƠN NHẬT - 2 MIẾNG

BROILED EEL - 2PC82.000 VNĐ
TRỨNG CHIÊN KIỂU NHẬT - 2 MIẾNG
N12

TRỨNG CHIÊN KIỂU NHẬT - 2 MIẾNG

EGG OMELET - 2PC
玉子

24.000 VNĐ
BƠ - 2 MIẾNG
N13

BƠ - 2 MIẾNG

AVOCADO - 2PC
アボカド


17.000 VNĐ
LƯỜN CÁ HỒI NƯỚNG SỐT KABAYAKI - 2 MIẾNG
N7

LƯỜN CÁ HỒI NƯỚNG SỐT KABAYAKI - 2 MIẾNG

SALMON KABAYAKI NIGIRI - 2PC
サーモン蒲焼


46.000 VNĐ
TRỨNG CÁ TRÍCH - 2 MIẾNG
N9

TRỨNG CÁ TRÍCH - 2 MIẾNG

HERRING FISH ROE - 2PC
数の子


45.000 VNĐ
CHẢ CUA - 2 MIẾNG
N10

CHẢ CUA - 2 MIẾNG

CRAB STICK - 2PC
カニカマ


40.000 VNĐ
TÔM - 2 MIẾNG
N8

TÔM - 2 MIẾNG

SHRIMP - 2PC
海老


46.000 VNĐ
CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG - 5 MIẾNG
SA6

CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG - 5 MIẾNG

HERRING WITH CAPELIN ROE - 5PC
子持ちにしん

96.000 VNĐ
CÁ SABA NGÂM GIẤM- 5 MIẾNG
SA8

CÁ SABA NGÂM GIẤM- 5 MIẾNG

VINEGARED MACKEREL - 5PC
しめ鯖


59.000 VNĐ
BẠCH TUỘC- 5 MIẾNG
SA9

BẠCH TUỘC- 5 MIẾNG

OCTOPUS - 5PC
たこ


66.000 VNĐ
BƠ - 5 MIẾNG
SA10

BƠ - 5 MIẾNG

AVOCADO - 5PC
アボカド


29.000 VNĐ