TEMPURA RAU CỦ THẬP CẨM
T2

TEMPURA RAU CỦ THẬP CẨM

VEGETABLE TEMPURA COMBINATION
野菜天ぷら


54.000 VNĐ
LẨU ĐẦU CÁ HỒI VÀ KIM CHI (1 - 2 KHÁCH)
HP3

LẨU ĐẦU CÁ HỒI VÀ KIM CHI (1 - 2 KHÁCH)

SALMON HEAD AND KIMCHI HOTPOT (1 -2 PEOPLE)
サーモンあらのキムチ鍋


104.000 VNĐ
LẨU THỊT BÒ (1 - 2 KHÁCH)
HP1

LẨU THỊT BÒ (1 - 2 KHÁCH)

SUKIYAKI (1 2 PEOPLE)
すき焼き


132.000 VNĐ
CUỐN RỒNG LỬA ĐỎ
M1

CUỐN RỒNG LỬA ĐỎ

RED DRAGON ROLL
レッドドラゴン


137.000 VNĐ
CUỐN RỒNG ĐEN
M2

CUỐN RỒNG ĐEN

BLACK DRAGON ROLL

ブラックドラゴン
147.000 VNĐ
CUỐN RỒNG XANH
M3

CUỐN RỒNG XANH

GREEN DRAGON ROLL

グリーンドラゴン
55.000 VNĐ
CUỐN CÁ HỒI SỐT DYNAMITE
M6

CUỐN CÁ HỒI SỐT DYNAMITE

DYNAMITE SALMON ROLL
ダイナマイトサーモン


77.000 VNĐ
CUỐN KIỂU RỒNG
M4

CUỐN KIỂU RỒNG

DRAGON ROLL
ドラゴン


124.000 VNĐ
CUỐN DA CÁ HỒI KIỂU RỒNG
M5

CUỐN DA CÁ HỒI KIỂU RỒNG

DRAGON SALMON SKIN ROLL
ドラゴンサーモンスキンロール
83.000 VNĐ
CUỐN KIỂU CALIFONIA ĐẶC BIỆT
M12

CUỐN KIỂU CALIFONIA ĐẶC BIỆT

DELUX CALIFORNIA ROLL
デラックスカリフォルニア


125.000 VNĐ
CUỐN KIỂU CALIFORNIA SỐT CAY
M10

CUỐN KIỂU CALIFORNIA SỐT CAY

SPICY CALIFORNIA ROLL
スパイシーカリフォルニア
85.000 VNĐ
CUỐN TÔM TEMPURA
M15

CUỐN TÔM TEMPURA

SHRIMP TEMPURA ROLL
海老天ぷら


73.000 VNĐ