TRỨNG CÁ TRÍCH- 5 MIẾNG
SA15

TRỨNG CÁ TRÍCH- 5 MIẾNG

HERRING FISH ROE - 5PC
数の子

84.000 VNĐ
SALAD CÁ HỒI
SL05

SALAD CÁ HỒI

SALMON SALAD
サーモンサラダ


63.000 VNĐ
SALAD MÌ UDON VÀ CÁ HỒI HẤP SỐT MÈ
SL01

SALAD MÌ UDON VÀ CÁ HỒI HẤP SỐT MÈ

COLD UDON AND SALMON SALAD W/ SESAME SAUCE
サーモンサラダうどん


63.000 VNĐ