CÁ HỒI NƯỚNG SỐT TERIYAKI

GRILLED SALMON W/ TERIYAKI SAUCE
照り焼きサーモン
99.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất