TEMPURA RAU CỦ THẬP CẨM

VEGETABLE TEMPURA COMBINATION
野菜天ぷら


54.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất