TRỨNG HẤP KIỂU NHẬT
ST2

TRỨNG HẤP KIỂU NHẬT

CHAWANMUSHI
茶碗蒸し

29.000 VNĐ
TRỨNG CÁ HỒI
ST3

TRỨNG CÁ HỒI

SALMON ROE

イクラ

99.000 VNĐ
TRỨNG CÁ CHUỒN
ST4

TRỨNG CÁ CHUỒN

Flying fish roe

トビコ

59.000 VNĐ
ĐẬU NÀNH NHẬT
ST9

ĐẬU NÀNH NHẬT

EDAMAME

枝豆

 
36.000 VNĐ
SÚP MISO
ST10

SÚP MISO

MISO SOUP

味噌汁

20.000 VNĐ
RONG BIỂN TRỘN MÈ
ST5

RONG BIỂN TRỘN MÈ

SEAWEED SALAD W/ SESAME

味付け海藻サラダ

36.000 VNĐ