LƯỜN CÁ HỒI - 5 MIẾNG

SALMON BELLY - 5PC
ハラス


114.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất