CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG - 5 MIẾNG

HERRING WITH CAPELIN ROE - 5PC
子持ちにしん

96.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất