CÁ SABA NGÂM GIẤM- 5 MIẾNG

VINEGARED MACKEREL - 5PC
しめ鯖


59.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất