SALAD MÌ UDON VÀ CÁ HỒI HẤP SỐT MÈ

COLD UDON AND SALMON SALAD W/ SESAME SAUCE
サーモンサラダうどん


63.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất