SALAD CÁ HỒI

SALMON SALAD
サーモンサラダ


63.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất