LƯƠN NHẬT - 2 MIẾNG
N1

LƯƠN NHẬT - 2 MIẾNG

BROILED EEL - 2PC82.000 VNĐ
TRỨNG CHIÊN KIỂU NHẬT - 2 MIẾNG
N4

TRỨNG CHIÊN KIỂU NHẬT - 2 MIẾNG

EGG OMELET - 2PC
玉子

24.000 VNĐ
BƠ - 2 MIẾNG
N5

BƠ - 2 MIẾNG

AVOCADO - 2PC
アボカド


17.000 VNĐ
LƯỜN CÁ HỒI NƯỚNG VÀ TRỨNG CÁ HỒI - 2 MIẾNG
N8

LƯỜN CÁ HỒI NƯỚNG VÀ TRỨNG CÁ HỒI - 2 MIẾNG

LIGHTLY ROASTED SALMON BELLY W/ SALMON ROE - 2PC
炙りサーモンいくら


56.000 VNĐ
CÁ HỒI - 2 MIẾNG
N7

CÁ HỒI - 2 MIẾNG

SALMON - 2PC
サーモン

44.000 VNĐ
LƯỜN CÁ HỒI NƯỚNG SỐT KABAYAKI - 2 MIẾNG
N9

LƯỜN CÁ HỒI NƯỚNG SỐT KABAYAKI - 2 MIẾNG

SALMON KABAYAKI NIGIRI - 2PC
サーモン蒲焼


46.000 VNĐ
TRỨNG CÁ TRÍCH - 2 MIẾNG
N16

TRỨNG CÁ TRÍCH - 2 MIẾNG

HERRING FISH ROE - 2PC
数の子


45.000 VNĐ
CÁ SABA - 2 MIẾNG
N15

CÁ SABA - 2 MIẾNG

VINEGARED MACKEREL - 2PC
しめ鯖


28.000 VNĐ
CHẢ CUA - 2 MIẾNG
N17

CHẢ CUA - 2 MIẾNG

CRAB STICK - 2PC
カニカマ


40.000 VNĐ
TÔM - 2 MIẾNG
N18

TÔM - 2 MIẾNG

SHRIMP - 2PC
海老


46.000 VNĐ