GUNKAN RONG BIỂN TRỘN MÈ

SEAWEED SALAD GUNKAN
中華わかめ
25.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất