CƠM CÀ RI THỊT BÒ MỸ
C1

CƠM CÀ RI THỊT BÒ MỸ

CURRY RICE W/ US BEEF
US ビーフカレー


89.000 VNĐ
CƠM CÀ RI THỊT HEO CHIÊN XÙ
C2

CƠM CÀ RI THỊT HEO CHIÊN XÙ

CURRY RICE W/ PORK CUTLET
かつカレー


86.000 VNĐ
CƠM CÀ RI TÔM CHIÊN XÙ
C3

CƠM CÀ RI TÔM CHIÊN XÙ

CURRY RICE W/ SHRIMP CUTLET
US ビーフカレー
89.000 VNĐ