BENTO CƠM CÁ NƯỚNG CÁC LOẠI VÀ ĐẦU MỰC XÀO BƠ

GRILLED FISH W/ RICE AND STIR-FRIED SQUID HEADS BENTO

焼き魚 イカゲソ炒め弁当

155.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất