GÀ CHIÊN SỐT CHUA NGỌT

CHICKEN WITH SWEET AND SOUR SAUCE

チキン南蛮
58.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất