SUSHI CÁ HỒI TỔNG HỢP
NC2

SUSHI CÁ HỒI TỔNG HỢP

SALMON SUSHI COMBINATION
サーモン盛り合わせ
104.000 VNĐ
CÁ HỒI - 5 MIẾNG
SA2

CÁ HỒI - 5 MIẾNG

SALMON - 5PC
サーモン


104.000 VNĐ
LƯỜN CÁ HỒI - 5 MIẾNG
SA3

LƯỜN CÁ HỒI - 5 MIẾNG

SALMON BELLY - 5PC
ハラス


114.000 VNĐ
SASHIMI CÁ HỒI ĐẶC BIỆT (02 KHÁCH)
SC2

SASHIMI CÁ HỒI ĐẶC BIỆT (02 KHÁCH)

SALMON LOVER(2 PEOPLE)
サーモンラバー


194.000 VNĐ
SALAD RONG BIỂN (CHAY)
SL02

SALAD RONG BIỂN (CHAY)

SEAWEED SALAD (VEGETARIAN)
海藻サラダ


63.000 VNĐ
SALAD LƯƠN NHẬT VÀ BƠ
SL04

SALAD LƯƠN NHẬT VÀ BƠ

BROILED EEL AND AVOCADO SALAD
鰻とアボカドのサラダ


104.000 VNĐ
SALAD THỊT BÒ
SL03

SALAD THỊT BÒ

US BEEF SALAD

焼肉サラダ


94.000 VNĐ
GÀ CHIÊN SỐT CHUA NGỌT
A22

GÀ CHIÊN SỐT CHUA NGỌT

CHICKEN WITH SWEET AND SOUR SAUCE

チキン南蛮
58.000 VNĐ
THỊT BÒ TERIYAKI VÀ KIM CHI
A23

THỊT BÒ TERIYAKI VÀ KIM CHI

US BEEF TERIYAKI AND KIMCHI

照り焼きビーフ炒め
75.000 VNĐ
BÁNH NƯỚNG BẠCH TUỘC PHÔ MAI
A24

BÁNH NƯỚNG BẠCH TUỘC PHÔ MAI

TAKOYAKI WITH CHEESE SAUCE

たこ焼き チーズソース
60.000 VNĐ
KHOAI TÂY CHIÊN PHÔ MAI VÀ WASABI MAYO
A25

KHOAI TÂY CHIÊN PHÔ MAI VÀ WASABI MAYO

FRIED POTATO WITH CHEESE AND WASABI MAYO

青のりポテトチーズフライ ワサビマヨネーズ
35.000 VNĐ
ĐẬU HỦ VÀ RONG BIỂN TRỘN MÈ
A26

ĐẬU HỦ VÀ RONG BIỂN TRỘN MÈ

TOFU AND SEAWEED SALAD

中華ワカメの冷奴

35.000 VNĐ