CÁ HOKKE NƯỚNG
Y1

CÁ HOKKE NƯỚNG

GRILLED HOKKE FISH

ホッケ焼き
252.000 VNĐ
CÁ HỒI NƯỚNG
Y2

CÁ HỒI NƯỚNG

GRILLED SALMON

焼きサーモン
94.000 VNĐ
CÁ SABA NƯỚNG
Y3

CÁ SABA NƯỚNG

GRILLED MACKEREL

焼きサバ
84.000 VNĐ
CÁ SABA NƯỚNG SỐT TERIYAKI
Y4

CÁ SABA NƯỚNG SỐT TERIYAKI

Grilled mackerel w/ teriyaki sauce
鯖照り焼き
95.000 VNĐ
CÁ THU ẢO NƯỚNG
Y5

CÁ THU ẢO NƯỚNG

GRILLED PACIFIC SAURY

焼きさんま
88.000 VNĐ