SUSHI TỔNG HỢP CAO CẤP (2-3 KHÁCH)

PREMIUM SUSHI COMBINATION (2-3 PEOPLE)

プレミアム寿司盛り合わせ

224.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất