SUSHI TỔNG HỢP CAO CẤP

PREMIUM SUSHI COMBINATION

プレミアム寿司盛り合わせ

224.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất