SUSHI TỔNG HỢP A (2-3 KHÁCH)
NC1

SUSHI TỔNG HỢP A (2-3 KHÁCH)

SUSHI COMBINATION A (2-3 PEOPLE)

盛り合わせA

184.000 VNĐ
SUSHI CÁ HỒI TỔNG HỢP
NC2

SUSHI CÁ HỒI TỔNG HỢP

SALMON SUSHI COMBINATION

サーモン盛り合わせ

104.000 VNĐ
SUSHI TỔNG HỢP CAO CẤP (2-3 KHÁCH)
NC3

SUSHI TỔNG HỢP CAO CẤP (2-3 KHÁCH)

PREMIUM SUSHI COMBINATION (2-3 PEOPLE)

プレミアム寿司盛り合わせ

224.000 VNĐ
SUSHI TỔNG HỢP B (2-3 KHÁCH)
NC4

SUSHI TỔNG HỢP B (2-3 KHÁCH)

SUSHI COMBINATION B (2-3 PEOPLE)

盛り合わせB

154.000 VNĐ