SASHIMI TỔNG HỢP B (3-4 KHÁCH)

SASHIMI COMBINATION B (3-4 PEOPLE)

盛り合わせB

342.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất