CÁ NGỪ- 5 MIẾNG
SA1

CÁ NGỪ- 5 MIẾNG

TUNA - 5PC

まぐろ

92.000 VNĐ
CÁ HỒI - 5 MIẾNG
SA2

CÁ HỒI - 5 MIẾNG

SALMON - 5PC

サーモン

104.000 VNĐ
LƯỜN CÁ HỒI - 5 MIẾNG
SA3

LƯỜN CÁ HỒI - 5 MIẾNG

SALMON BELLY - 5PC

ハラス

114.000 VNĐ
SÒ ĐỎ - 5 MIẾNG
SA4

SÒ ĐỎ - 5 MIẾNG

RED CLAM - 5 PC

北寄貝

99.000 VNĐ
SÒ ĐIỆP- 6 MIẾNG
SA5

SÒ ĐIỆP- 6 MIẾNG

SCALLOP - 6PC

ホタテ

114.000 VNĐ
CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG - 5 MIẾNG
SA6

CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG - 5 MIẾNG

HERRING WITH CAPELIN ROE - 5PC

子持ちにしん

96.000 VNĐ
SASHIMI CÁ CAM - 5 MIẾNG
SA7

SASHIMI CÁ CAM - 5 MIẾNG

YELLOWTAIL SASHIMI (5 PC)

はまち

 

135.000 VNĐ
CÁ SABA NGÂM GIẤM- 5 MIẾNG
SA8

CÁ SABA NGÂM GIẤM- 5 MIẾNG

VINEGARED MACKEREL - 5PC

しめ鯖

59.000 VNĐ
BẠCH TUỘC- 5 MIẾNG
SA9

BẠCH TUỘC- 5 MIẾNG

OCTOPUS - 5PC

たこ

66.000 VNĐ
BƠ - 5 MIẾNG
SA10

BƠ - 5 MIẾNG

AVOCADO - 5PC

アボカド

29.000 VNĐ
TRỨNG CÁ TRÍCH - 5 MIẾNG
SA11

TRỨNG CÁ TRÍCH - 5 MIẾNG

HERRING FISH ROE - 5 PC  

数の子

84.000 VNĐ