TÔM NGỌT - 2 MIẾNG

SWEET SHRIMP - 2PC

甘エビ

KHÔNG DELIVERY

73.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất