MĂNG TAY XÀO THỊT BÒ CHAY

STIR-FRIED ASPARAGUS WITH VEG MEAT
アスパラガスとベジミートの炒め物
 
65.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất