CUỐN RỒNG ĐEN

BLACK DRAGON ROLL

ブラックドラゴン
147.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất