CUỐN CÁ HỒI PHÔ MAI

SALMON ROLL W/ CHEESE
炙りサーモンチーズ
 
119.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất